Register | Login

Ukończyłam Prawo stacjonarne na Uniwersytecie im.
Marii – Curie Skłodowskiej. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Znam biegle język angielski. Posiadam certyfikat FCE. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w renomowanych kancelariach lubelskich oraz warszawskich.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: